Sozlook Logosu
Türkçe - İngilizce Sözlük | İngilizce - Türkçe Sözlük
 
   home (Yngilizce - Türkçe)
ev
(i)., (s)., (z). ev, aile oca??, yuva, mesken; vatan, yurt, memleket; bulunulan yer; melce, s???nak; baz? oyunlarda hedef; (s). eve ait, eve mahsus; (ing). içi?lerine ait; yüre?e i?leyen, derin; oyunlarda hedefe ait; (z). eve do?ru; evde; i?in iç yüzüne veya insan?n vicdan?na dokunarak, tam yerine. home base beysbol ev kalesi; (den). anayurt üssü; merkez. home consumption dahili istihlâk; yurt içinde tüketilen maddeler. home economics ev bilgisi, ev bilgisi ö?retimi. home office idare merkezi; (b.h)., (ing). içi?leri Bakanl???. home port demirleme liman?. home room (talebelerin s?n?ftan s?n?fa dola?t?klar? okullarda) esas dershane; bu s?n?ftaki ö?renciler. home rule muhtariyet, özerklik, bir eyaletin ba??ms?z olarak idare edilmesi. Home Secretary (ing). içi?leri Bakan?. home trade (ing). iç ticaret. at home evde, kendi evinde; memleketinde; al??k?n; kabul günü. come home to çok etkilemek; fark?na varmak. feel at home kendini rahat hissetmek, yad?rgamamak. Make yourself at home. Kendi evinizde imi? gibi hareket edin; rahat?n?za bak?n.
(f). bir hedefe do?ru gitmek; bir hedefe do?ru rota tayin etmek (roket, bomba, mermi); yerle?tirmek, iskân etmek.
   Benzer Kelimeler (Türkçe - Yngilizce Sözlük)
home tuşu
homejenleştirici
homer yöntemi

   Benzer Kelimeler (Yngilizce - Türkçe Sözlük)
acanthometra
at home
at home in
bathometer
came home
come home
dahomey
fathometer
get home
got home
harvest home
home address
home air traffic
home base
home brew
home computer
home directory
home economics
home grown
home grown software
home key
home office
home record
home textile
home trade
homebody
homebound
homebred
homebrew
homecoming
homefolks
homeland
homeless
homeless person
homelike
homeliness
homely
homemade
homemaker
homeopath
homeowner
homer
homer's method
homericical
homesick
homesickness
homespun
homestead
homestretch
homeward
homeward bound
homework
homey
lithometeor
mahomet
psophometer
psychometric
psychometric test
psychometrics
psychometry
rest home
tachometer
take home
takehomepay
trichome
vacation home
  Türkçe Ingilizce Sözlük
Sozlook - 2008
 
  Powered by EJDER
SEO | Magazin Haberleri