Sozlook Logosu
Türkçe - İngilizce Sözlük | İngilizce - Türkçe Sözlük
 
   heave (Yngilizce - Türkçe)
kald?rmaya u?ra?
çaba
(f). (d veya hove) büyük bir güçle atmak veya f?rlatmak; kald?rmak, çekmek; yukar? kald?rmak: yükseltmek, kabartmak; kabarmak (deniz); gö?üs ?i?irmek; güçlükle ç?karmak (inilti); kusmak; (den). ?rgat? çevirmek, vira etmek; (jeol). yatay bir ?ekilde kabar?p k?r?lmak. heave a sigh içini çekmek, ah çekmek. Heave ho ! (den). Yisa ! Vira salpa ! give one the heaveho birini d??ar? atmak. heave in sight görü? mesafesine girmek. heave to rüzgâr? ba?a al?p gemiyi durdurmak; faça edip durmak. heave up kusup ç?karmak; (den). vira etmek (demiri)
(i). kald?rma; f?rlatma.

   Benzer Kelimeler (Yngilizce - Türkçe Sözlük)
heaved
heaven
heavenly
heavenly body
heavenward
heaver
heaves
hoisting sheave
idler sheave
seventh heaven
sheave
sheaves
upheave
  Türkçe Ingilizce Sözlük
Sozlook - 2008
 
  Powered by EJDER
SEO | Magazin Haberleri