Sozlook Logosu
Türkçe - İngilizce Sözlük | İngilizce - Türkçe Sözlük
 
   habitual (Yngilizce - Türkçe)
al???lm??
(s.) al???lm??, mutat, itiyat edinilmi?; daimi. habitually (z.) al???ld??? ?ekilde, âdet üzere. habitualness (i.) al??kanl?k, âdet, mutat olu?.

   Benzer Kelimeler (Yngilizce - Türkçe Sözlük)
habitual abortion
habitual criminal
  Türkçe Ingilizce Sözlük
Sozlook - 2008
 
  Powered by EJDER
SEO | Magazin Haberleri